pl
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Sortuj:

RODO

Poniżej omawiamy najważniejsze kwestie Wejście w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) nie spowoduje zasadniczych zmian w warunkach korzystania ze sklepu zarejestrowanego pod adresem sylwiamajdan.com/

Administratorem Twoich danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Serwisu, jest Sylwia Monika Majdan prowadząca działalność pod firmą SM-ART Sylwia Monika Majdan z siedzibą w Szczecinie. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystywanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Kontakt z Administratorem w kwestii ochrony danych osobowych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: sklep@sylwiamajdan.com


Twoje dane uzyskaliśmy od Ciebie – zostały nam przekazane przy rejestracji na stronie serwisu oraz ewentualnie później, poprzez uzupełnienie Profilu i korzystanie z Serwisu, za pośrednictwem infolinii, poczty elektronicznej. Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć usługi. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach: I. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy sprzedaży towaru - podstawa prawna art. 6 ust. 1 b RODO; II. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych; udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa; III. Państwa dane możemy wykorzystywać również dla potrzeb marketingu bezpośredniego, jednakże w takim przypadku zawsze przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu; IV. dane osobowe w postaci numeru telefonu, adresu email nie są konieczne do wykonania umowy ale są wykorzystywane dla celów podniesienia jakości usług w tym przede wszystkim usprawnienia komunikacji; Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać: I. przez czas wykonania obowiązków np. wystawienia faktury; V. przez czas w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane np. podatkowe; VI. przez czas w którym możemy ponieść konsekwencje prawne Podstawą przetwarzania danych jest ta właśnie umowa. Twoich dane osobowych nie przetwarzamy w innych celach, przekazujemy je jedynie podmiotom, których przedmiotem działalności jest dostarczanie do Państwa przesyłek, ewentualnie usługodawcom obsługującym funkcjonowanie Serwisu w tym zapewniającym hosting oraz podmiotom świadczącym na Naszą rzecz usługi księgowe. Danych nie przekazujemy i nie przechowujemy w Państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz cofnąć każdą udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Możesz to zrobić wysyłając email lub przesyłając wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność wcześniejszego (przed cofnięciem zgody) przetwarzania Twoich danych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres: trwania umowy i do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, przez okres niezbędny dla celów podatkowych, okres trwania gwarancji/rękojmi; W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;

2. Prawo uzyskania kopii danych;

3. Prawo do sprostowania;

4. Prawo do usunięcia danych;

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania;

6. Prawo do przenoszenia danych;

7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;

8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;

9. Prawo wycofania zgody;

10. Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

pixel